Lähteen toimituskunta 2019

Päätoimittaja:

FM Jenni Merovuo

Toimituskunta:

FM Antti Härkönen

FM YTM Timo Haapasalo

FM Miika Raudaskoski

PhD Alexander Osipov