kansi-miikalle-21112016VA_tunnus_tekstein_pieni_nettisivut

Vuoden 2016 Lähteessä tarkastellaan rajoja historiallisessa kontekstissa. Vertaisarvioiduissa artikkeleissa liikutaan sosiaalisen, soveliaan, taloudellisen ja poliittisen rajapinnoilla antiikin Kreikasta Euroopan unioniin.

Tilaukset ja tiedustelut: labyrinttiry@gmail.com.

Sisällys

Pääkirjoitus

Miika Raudaskoski: Rajattoman Euroopan raunioilla?

Sosiaalisen ja soveliaan rajapinnoilla

Suvi Kuokkanen: Tuomiolla hybris? Ostrakismos-tuomio, kansalaiskelpoisuuden ehdot ja soveliaan käyttäytymisen rajat 400-luvun eaa. Ateenassa

Tiina Hemminki: Talonpoikien lainasuhteiden rajat Ilmajoella 1796-1830

Vieraan ja toiseuden rajapinnoilla

Teemu Korpijärvi: Water acting as a border between the natural and supernatural worlds in the frontier zones of the Early and High Middle Ages

Virpi Kivioja: Vieras vaan ei vihollinen. Suomalaisten ja saksalaisten maantiedon oppikirjojen venäläiskuva 1933-1944

Tatiana Tiaynen-Qadir: Orthodox icons of Mary Generating Transnational Space between Finland and Russia

Poliittisia ja taloudellisia kohtaamisia yli rajojen

Maare Paloheimo ja Petri Karonen: Raja taloudellisena mahdollisuutena. Venäläiset kauppiaat Suomessa vuosina 1808-1820.

Martin Barthel: Scars of the past. The impact of contested identities on an EU external borders.

Kuvitus: Katri Issakainen

Taitto: Jussi Virratvuori / Viestintätoimisto Kirjokansi