mainoslähde2

Lähde 2015: Työ

Vuoden 2015 numerossa lähestytään työn käsitettä ja ilmiötä eri aikakausina. Artikkelien keskiössä on erilainen työ ja työn murros historiallisessa kontekstissa sekä työn tutkimiseen liittyvä problematiikka.

Tiedustelut ja tilaukset: labyrinttiry@gmail.com.

Sisällys:

Pääkirjoitus

FM Jani Karhu: Työn tehostamisella parempaan huomiseen?

Työtä erilaisissa olosuhteissa

FM Teemu Korpijärvi: Oléronin merenkulkusääntö keskiaikaisen merimiestyön lähdeaineistona (VA)
FT Merja Uotila: Kulkutyöväki, työkirjat ja työperäinen liikehdintä 1840-luvun Suomessa (VA)
FT Johanna Ilmakunnas: Joutilaat vai ahkerat? Eliitti ja työ varhaismodernin ajan Euroopassa

Työtä tutkimassa ja johtamassa

FT Leena Paaskoski: Kansatieteilijät työtä tutkimassa (VA)
FM Tapani Hautamäki: Johtamisopit työelämän kehittäjinä. Tehokkuus ja hyvintointi – ristiriita vai rinnakkaiselo? (VA)

 

Toimitussihteerit: Mari Kervinen, Mikko Kohvakka, Janne Kosunen, Jouni Kumpulainen, Alina Kuusisto

Kuvitus: Katri Issakainen
Taitto: Jussi Virratvuori/Kirjokansi
(176 sivua)